============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Oprocentowanie lokat bankowych.

Oprocentowanie stałe.

Każda lokata jest oprocentowana. Takie oprocentowanie jest dla nas niczym innym jak zarobkiem. Jednoznacznie nie da się wyjaśnić czym jest oprocentowanie lokaty. Tak naprawdę jest to dosyć złożone pojęcie. Oprocentowanie lokat ściśle wiąże się z wysokością stóp procentowych banku centralnego. Wysokość takich stóp ustalane jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Najważniejszym czynnikiem wyboru lokaty jest forma jej oprocentowania. Mamy dwie możliwości do wyboru. Możemy wybrać lokatę o stałym oprocentowaniu lub lokatę ze zmienną stopą procentową. Oprocentowanie stale można polecić każdemu, ale już w przypadku depozytów ze zmiennym oprocentowaniem jest on bardziej dla osób, które nieco lepiej orientują się na rynku finansowym. Oprocentowanie stałe mówi nam, że oprocentowanie naszego depozytu nie ulegnie zmianie w okresie na jaki zawarto z bankiem umowę. Co do grosza możemy wyliczyć jeszcze zanim skorzystamy z oferty lokaty bankowej ile odsetek uda nam się od niej zarobić. Uważa się, że lokaty ze stałym oprocentowaniem są jednym z nielicznych instrumentów finansowych, które pozwalają klientom na uzyskanie zysku, który jest pewny i pozbawiony jakiegokolwiek ryzyka. Jeżeli można przewidzieć, ze stopy procentowe NBP w niedalekiej przyszłości spadną to wybranie lokaty ze stałym oprocentowaniem będzie dla nas bardziej korzystnym wyborem niż wybranie lokaty z oprocentowaniem zmiennym. Jeżeli lokata o stałym oprocentowaniu jest również lokatą odnawialną, to w dniu, kiedy będzie odnowiona bank może zmienić jej oprocentowanie, jakie będzie obowiązywało w kolejnym okresie.

Oprocentowanie zmienne.

W przypadku oprocentowania zmiennego, bank przez cały czas trwania umowy może zmienić oprocentowanie naszego depozytu. Dotyczy to nie tylko lokat ze zmiennym oprocentowaniem, ale również kont oszczędnościowych. Wybranie zmiennego oprocentowania lokaty będzie dla nas korzystne, jeżeli przewidujemy, że w najbliższej przyszłości dojdzie do podwyższenia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Bank może zmienić oprocentowanie depozytu z wielu różnych powodów. Zalicza się do nich przede wszystkim zmiany stóp procentowych NBP, oraz zmiany stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym. Bank może zmienić oprocentowanie depozytu również kiedy będzie miała miejsce zmiana poziomu rentowności bonów skarbowych, czy też zmieni się poziom kształtowania się rezerw obowiązkowych. W przypadku, kiedy zmieni się wysokość składki jaką płaci bank na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, również może on wówczas zmienić wysokość oprocentowania. Jest wiele powodów, przez które bank może zmienić wysokość oprocentowania lokaty. Najbardziej na oprocentowanie depozytów wpływa jednak wysokość stóp procentowych banku centralnego i stawka pożyczek na rynkach międzybankowych. Wybór rodzaju oprocentowania na lokacie zależy już od samego klienta, czy woli wiedzieć z góry ile zarobi na takiej lokacie, czy też woli zaryzykować, wybierając zmienne oprocentowanie i być może zarobić więcej pieniędzy. Osoby, które nie mają zbyt dużego pojęcia odnośnie rynku finansowego nie powinny podejmować ryzyka wybierając oprocentowanie zmienne. Dla nich lepszym rozwiązaniem będzie wybranie oprocentowania stałego. Przez cały okres trwania lokaty, oprocentowanie się nie zmieni, a co ważne będzie można z góry przewidzieć jakie z tej lokaty uda się wygenerować zyski netto. Warto zakładać lokaty bankowe, ale trzeba to robić z głową i zawsze każdą podejmowaną decyzję dokładnie przemyśleć. Na lokacie można zarobić, ale trzeba znaleźć odpowiednią ofertę.

Pożyczka gotówkowa a kredyt bankowy

Kredyt bankowy, jak sama nazwa wskazuje, jest to kredyt udzielany przez bank, istnieje także inna forma pożyczania pieniędzy - pożyczka gotówkowa. Czym różni się ona od kredytu bankowego?

Pożyczka gotówkowa a kredyty gotówkowe
Pierwszą istotną różnicą jest fakt, że pożyczki gotówkowej udziela instytucja, lub osoba fizyczna inna niż bank. Kredyty gotówkowe reguluje ustawa o Prawie bankowym, natomiast wszelkie inne pożyczki gotówkowe regulowane są przez kodeks cywilny.

Jakie są plusy pożyczek gotówkowych pozabankowych? Na pewno mniejsza ilość formalności, jakie należy dopełnić aby ją uzyskać, oraz niemalże natychmiastowa decyzja o jej przyznaniu, oraz niemalże natychmiastowy dostęp do pożyczonych środków. Często takie pożyczki przyznaje się osobom z obniżoną zdolnością kredytową, zazwyczaj wystarczy tylko jeden dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty. Wiadomo jednak, że nie wszystko złoto co się świeci, jest kilka minusów, przez które należy dobrze zastanowić się przed uzyskaniem tak łatwego i szybkiego zastrzyku gotówki. Na niekorzyść pożyczkobiorcy wpływa na pewno wysokość oprocentowania, jest ono często nawet kilkakrotnie razy wyższe niż w przypadku kredytów udzielanych przez instytucję bankową. Tak wysokie oprocentowanie wynika z faktu, iż instytucja pozabankowa nie sprawdza wnikliwie sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, przez co znacznie rośnie ryzyko jego niewypłacalności. Wysokie oprocentowanie jest więc formą zabezpieczenia kredytu.

Kolejną kwestią jest zazwyczaj niewielka ilość rat na jakie rozkładana jest pożyczka, zazwyczaj jest to dosłownie kilka rat, co wynika również z tego, że pożyczki gotówkowe pozabankowe udzielane są w stosunkowo niewielkich sumach, zazwyczaj kilkaset złotych do maksymalnie kilku tysięcy złotych. Zazwyczaj banki nie udzielają kredytów gotówkowych w tak niskich sumach, ponieważ koszty pracy ludzi zajmujących się opracowaniem wniosku kredytowego często przewyższałaby zarobek banku przy tak niewielkiej sumie pieniędzy. Podsumowując - jeśli potrzebujemy szybkiego i łatwego zastrzyku pieniędzy pożyczka pozabankowa jest teoretycznie dobrym rozwiązaniem, ale tylko teoretycznie, ponieważ później musimy oddać kwotę nawet kilkakrotnie przewyższającą sumę pożyczonych pieniędzy. Szybkie pożyczki pozabankowe nazywane często są chwilówkami, ponieważ oprócz tego, że dopełnienie formalności w ich przypadku trwa dosłownie chwilę, to czas na spłatę również jest bardzo krótki. Banki coraz częściej wprowadzają do oferty niewielkie kredyty krótkoterminowe, jednak wciąż są one bardziej sformalizowane niż te pozabankowe.

Charakterystyka klientów rynku kredytowego

Firmy pożyczkowe zmieniły nieco profil funkcjonowania. W branży nie ma już mowy o zawyżaniu kosztów pozaodsetkowych. Dzięki temu zaufanie do firm z sektora pozabankowego zdecydowanie wzrosło wśród różnych grup klientów. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku kredytowym pod względem zainteresowania grup docelowych?

Kto interesuje się pożyczkami gotówkowymi?

W celu otrzymania pożyczki gotówkowej pożyczkobiorca musi przedstawić zaświadczenie o zarobkach (dochodach). Tylko stabilne dochody pochodzące z umowy o pracę, z umowy zlecenia, umowy o dzieło, z emerytury, renty, czy innych świadczeń upoważniają do zaciągnięcia kredytu gotówkowego. W przypadku ograniczonej płynności wniosek kredytowy nie jest akceptowany. Aktualnie rynek kredytowy można podzielić na strefę legalną, z której korzystają klienci z potwierdzonymi dochodami, a także na szarą strefę, gdzie dominuje brak jakichkolwiek zasad w zakresie ustalania kosztów dodatkowych. Zainteresowanie odnośnie pożyczek gotówkowych zgłaszają również osoby młodsze, głównie po skończeniu 21 lat. Chwilówka internetowa to doskonały sposób na szybkie uratowanie budżetu domowego w przypadku opóźnienia przelewów od pracodawców.

O co warto zadbać w przypadku zainteresowania pożyczką gotówkową?

Do uzyskania kredytu gotówkowego potrzebujesz teraz dobrej zdolności kredytowej, czyli krótko mówiąc stabilnego dochodu. W przypadku ograniczonych dochodów firma pożyczkowa zaproponuje z dużym prawdopodobieństwem zabezpieczenie umowy. W bankach detalicznych przygotuj się natomiast na podpisanie weksla in blanco. Do zaciągania kredytów gotówkowych zachęcają zdecydowanie bardzo niskie stopy procentowe i stosunkowo luźna polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego. Firmy pożyczkowe zaczynają stopniowo obsługiwać coraz zamożniejsze grupy klientów, a chwilówka internetowa stałe się doskonałą alternatywą dla długoterminowego oszczędzania. Oczywiście pod warunkiem, że zachowujesz stabilność dochodów i nie zalegasz z żadnymi opłatami i nie widać cię w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej. Pożyczka gotówkowa jest standardowo dostępna od 21 roku życia. Im mniejsze kwoty kredytu gotówkowego, tym mniejsze formalności. Co myślisz o rozwoju krajowego rynku kredytowego?

Jak się skutecznie chronić przed nadmiernym zadłużeniem?

Problem nadmiernego zadłużenia występuje w Polsce powszechnie, a często prowadzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale tylko przy losowych kryzysach ekonomicznych. Z upadłości konsumenckiej nie skorzysta kredytobiorca, który zaniedbał świadomie kwestie zarządzania finansami budżetu domowego. W jaki sposób skutecznie ochraniać gospodarstwo domowe przed nadmiernym zadłużeniem i jakie zasady przy kredytowaniu potrzeb przyjąć, aby nie narazić się na kłopoty windykacyjne?

Analiza ekonomiczna i prawna to podstawa

Najważniejsza na rynku kredytowym jest świadomość ekonomiczna, a także prawna. Ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, kodeks cywilny, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego to podstawowe narzędzia do prawnej analizy funkcjonowania pożyczkodawców w kraju. Nadmierne zadłużenie wynika ze złego zarządzania kredytami, kiedy koszty stopniowo przekraczają dochody do dyspozycji domowników. W takim przypadku warto wykorzystywać jednorazowo tylko jeden kredyt gotówkowy, a z innych form zadłużenia po prostu zrezygnować. To dobra praktyka, ponieważ zwiększasz naturalnie zdolność kredytową niezbędną w negocjacjach lepszych warunków finansowania potrzeb. Nie przekraczaj nigdy terminów spłaty kredytów gotówkowych, ponieważ narazisz się na kosztowne odsetki karne, a nawet na ryzyko rozwiązania umowy kredytowej. Bank komercyjny rezygnuje szybko ze współpracy z klientem, jeżeli wykryje niepotwierdzone zaburzenia płynności. Teraz ryzyko nadmiernego zadłużenia jest nieco zminimalizowane. Doszło bowiem do zmiany przepisów związanych z funkcjonowaniem branży kredytów krótkoterminowych. Skończył się problem zawyżania kosztów pozaodsetkowych (każdy rodzaj). Kredytobiorca nie martwi się już, że zapłaci więcej niż wynosi sama kwota pożyczki. Jeszcze kilka lat temu dochodziło do absurdalnych sytuacji, że przy kredycie na 2000 złotych kredytobiorca spłacał 10 000 złotych, a często więcej. Dzięki optymalizacji prawnej koszty nigdy nie przekroczą kwoty kredytu gotówkowego. To jedna z najlepszych wiadomości dla nieco słabszych budżetów domowych. Unikaj rolowania kredytów. Chodzi o to, abyś nie pozyskiwał kredytów na spłatę innych zobowiązań, ponieważ przez to rozwijasz tzw. spiralę zadłużenia, która w większości przypadków kończy się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Uważaj na wartość zabezpieczeń

Przed zaciągnięciem kredytu długoterminowego przeanalizuj wartość zabezpieczeń, głównie nieruchomości. Wraz ze spłatą zobowiązania dochodzi czasami do pogorszenia wartości zabezpieczenia, a to prowadzi do potrzeby uzupełnienia umowy o różnicę. Przewiduj podobne problemy, ponieważ brak alternatywnego zabezpieczenia prowadzi do dużych problemów. Zastanów się też nad przechodzeniem do bardziej opłacalnych umów kredytowych z czasem. Chodzi o to, abyś cały czas monitorował rynek kredytowy w poszukiwaniu najlepszych ofert. Firma pożyczkowa umożliwia, np. spłatę kredytu gotówkowego w banku na bardziej atrakcyjnych warunkach, przy minimum formalności.

Przypomnienie o najważniejszych zasadach unikania nadmiernego zadłużenia

Kontrola zadłużenia to najważniejszy czynnik bezpieczeństwa przy funkcjonowaniu gospodarstwa domowego. Świadomość ekonomiczna i prawna, budowanie oszczędności, analiza warunków umowy, monitorowanie wartości zabezpieczeń w czasie spłaty zobowiązania, stały kontakt z wierzycielami, korzystanie tylko z jednego kredytu w konkretnym momencie to najważniejsze zasady do wykorzystania w kształtowaniu budżetu domowego przy zadłużeniu. Czy stosujesz powyższe zasady w praktyce?

Dobrobyt i dostęp do kredytu

Problem wykluczenia finansowego, czyli zupełnego braku do pieniędzy dotyczy wielu społeczeństw. Niektóre gospodarki walczą z biedą nie tylko przez programy socjalne, ale przez minikredytowanie potrzeb inwestycyjnych i konsumpcyjnych. W najbiedniejszych regionach wystarczy jedynie drobny kapitał, aby rozpocząć proste przedsięwzięcia handlowe. Wykluczenie finansowe ogranicza dobrobyt i zadowolenie społeczne, co przekłada się naturalnie na makroekonomiczne wskaźniki rozwoju. Dlaczego zatem dostęp do kredytu to taka ważna kategoria?

Kredyt gotówkowy może realnie zastąpić programy socjalne pod warunkiem ograniczenia oprocentowania nominalnego i kosztów pozaodsetkowych. Wymóg spłaty pożyczki gotówkowej wymusza na pożyczkobiorcy przedsiębiorcze działanie, tworzenie nowych pomysłów biznesowych, ocenę możliwości budżetu gospodarstwa domowego. Przy zwykłych programach socjalnych pojawia się natomiast problem uzależnienia od „łatwych” pieniędzy. Tam, gdzie nie ma prywatnej własności – środki publiczne, zanika motywacja, a co za tym idzie przedsiębiorczość. Potwierdza to historia i wiele badań naukowych. Mikropożyczka to jedna z najpopularniejszych form wychodzenia z biedy, jednak niedostępna w Polsce. W kraju możesz wykorzystać jedynie potencjał chwilówek, czy z sektora pożyczek społecznościowych. Prosty i tani dostęp do kredytu uzależnia w dużym stopniu polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski. To NBP steruje stopami procentowymi i kieruje konsumentów w kierunku wydawania lub oszczędzania. Przy niskich stopach procentowych kredyt gotówkowy jest bardziej atrakcyjny, a przy wysokich stopach procentowych wręcz przeciwnie. Zagraża budżetowi gospodarstwa domowego. Kredyt gotówkowy to nie tylko produkt skierowany na podstawowe potrzeby konsumpcyjne, ale także na potrzeby niematerialne, tzw. społeczne. Brak pieniędzy to automatyczne wykluczenie z życia towarzyskiego.

Mikropożyczka regulowana przez odpowiednio wykwalifikowane instytucje to bardzo ciekawa alternatywa dla zwyczajowych programów socjalnych. W Polsce nie ma mikropożyczek w ich oryginalnej formie. To duży błąd, ponieważ strefy biedy i wykluczenie finansowe to fakt, pomimo teoretycznie wysokich wskaźników makroekonomicznych. Kliknij w 17Bankow porównywarka banków i znajdź najlepszą ofertę w tym rankingu.

============================================================================================