============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
BIK, zdolność kredytowa i inne – czyli co powinniśmy wiedzieć na temat kredytów gotówkowych?

Dzisiejszy rynek finansowy pełen jest przeróżnych ofert pożyczek. Najczęstszym i najbardziej powszechnym zobowiązaniem jest kredyt gotówkowy. Oczywiście aby móc się o niego wystarać, kredytobiorca musi spełnić szereg warunków i formalności. Ponadto musimy też wybrać konkretną ofertę, która będzie dla nas najbardziej opłacalna, znajdź najlepsze oferty na 17bankow.com.

Wybór oferty kredytowej

Aby być w stanie naprawdę rozsądnie i świadomie wybrać konkretną ofertę kredytową, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka bardzo ważnych czynników, czyli:

- wysokość oprocentowania (to najważniejszy faktor; od wysokości oprocentowania zależą bowiem odsetki, które stanowią największe obciążenie naszych miesięcznych rat; są one o tyle istotne, że to właśnie one stanowią większość naszej raty, a na spłatę naszego głównego zadłużenia przeznaczana jest mniejsza część; ta proporcja zmienia się dopiero z czasem);

- wysokość ewentualnych rat i długość kredytowania (oczywistym jest, że każdy kredytobiorca oczekiwałby jak najniższych comiesięcznych rat; jednak ważny jest też fakt, że im niższe raty, tym dłuższy okres kredytowania, co wpływa również na całkowity koszt naszego zobowiązania);

- ubezpieczenie kredytu (stanowi ono dodatkowy koszt i oczywiście możemy z niego zrezygnować; warto jednak się nad nim zastanowić – szczególne w przypadku większych kredytów; ubezpieczenie może okazać się ratunkiem w razie ewentualnych trudności ze spłatą rat; jeśli wspomniane trudności nie wynikają z naszej winy, dzięki ubezpieczeniu mamy możliwość zawiesić obowiązek spłaty zobowiązania na okres nawet kilku miesięcy);

- możliwość ewentualnych nadpłat (są one istotne, ponieważ każda nadprogramowa spłata w pełni przeznaczana jest na pozbycie się naszego głównego zadłużenia przy pominięciu odsetek, co znacznie wpływa na całkowity koszt kredytu);

- całkowity koszt kredytu i RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest wskaźnikiem, który stanowi wszystkie koszty kredytu – również te dodatkowe; to doskonały miernik naszych ewentualnych korzyści, który pomaga bardzo szybko porównać przynajmniej kilka różnych ofert kredytowych).

Weryfikacja naszej zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa stanowi maksymalną sumę, na jaką może opiewać nasz ewentualny kredyt gotówkowy. Aby móc ją ustalić, bank, zaraz po złożeniu przez nas wniosku o kredyt, uruchamia procedury, które mają na celu weryfikację naszych możliwości finansowych. Jeśli nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca, nasz wniosek oczywiście zostaje przyjęty. Czynniki, które podlegają analizie to:

- wysokość i regularność naszych dochodów (nasze miesięcznie wynagrodzenie musi nie tylko być wysokie, ale również stałe, dlatego znaczenie mają również warunki naszego zatrudnienia);

- nasza historia kredytowa (weryfikowana jest przy pomocy BIK- u, tj. Biura Informacji Kredytowej);

- sytuacja rodzinna kredytobiorcy i wynikające z niej stałe miesięczne wydatki (np. ilość posiadanych dzieci).

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego z pewnością nie powinno odbywać się w wyniku szybkiej i nieprzemyślanej decyzji. Wręcz przeciwnie. Powinno być to poprzedzone dogłębną weryfikacją naszych oczekiwań i finansowych możliwości. Te drugie z pewnością zostaną przeanalizowane przez bank w ramach ściśle określonych procedur, jednak jako ewentualni kredytobiorcy powinniśmy mieć świadomość stanu naszego miesięcznego budżetu. Wymagania i warunki stawiane przez bank powinniśmy natomiast potraktować jako zabezpieczenie naszych interesów i działania prowadzące do zniwelowania ryzyka, z jakim niewątpliwe zaciągnięcie tego rodzaju zobowiązania się wiąże.

============================================================================================