============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Charakterystyka klientów rynku kredytowego

Firmy pożyczkowe zmieniły nieco profil funkcjonowania. W branży nie ma już mowy o zawyżaniu kosztów pozaodsetkowych. Dzięki temu zaufanie do firm z sektora pozabankowego zdecydowanie wzrosło wśród różnych grup klientów. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku kredytowym pod względem zainteresowania grup docelowych?

Kto interesuje się pożyczkami gotówkowymi?

W celu otrzymania pożyczki gotówkowej pożyczkobiorca musi przedstawić zaświadczenie o zarobkach (dochodach). Tylko stabilne dochody pochodzące z umowy o pracę, z umowy zlecenia, umowy o dzieło, z emerytury, renty, czy innych świadczeń upoważniają do zaciągnięcia kredytu gotówkowego. W przypadku ograniczonej płynności wniosek kredytowy nie jest akceptowany. Aktualnie rynek kredytowy można podzielić na strefę legalną, z której korzystają klienci z potwierdzonymi dochodami, a także na szarą strefę, gdzie dominuje brak jakichkolwiek zasad w zakresie ustalania kosztów dodatkowych. Zainteresowanie odnośnie pożyczek gotówkowych zgłaszają również osoby młodsze, głównie po skończeniu 21 lat. Chwilówka internetowa to doskonały sposób na szybkie uratowanie budżetu domowego w przypadku opóźnienia przelewów od pracodawców.

O co warto zadbać w przypadku zainteresowania pożyczką gotówkową?

Do uzyskania kredytu gotówkowego potrzebujesz teraz dobrej zdolności kredytowej, czyli krótko mówiąc stabilnego dochodu. W przypadku ograniczonych dochodów firma pożyczkowa zaproponuje z dużym prawdopodobieństwem zabezpieczenie umowy. W bankach detalicznych przygotuj się natomiast na podpisanie weksla in blanco. Do zaciągania kredytów gotówkowych zachęcają zdecydowanie bardzo niskie stopy procentowe i stosunkowo luźna polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego. Firmy pożyczkowe zaczynają stopniowo obsługiwać coraz zamożniejsze grupy klientów, a chwilówka internetowa stałe się doskonałą alternatywą dla długoterminowego oszczędzania. Oczywiście pod warunkiem, że zachowujesz stabilność dochodów i nie zalegasz z żadnymi opłatami i nie widać cię w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej. Pożyczka gotówkowa jest standardowo dostępna od 21 roku życia. Im mniejsze kwoty kredytu gotówkowego, tym mniejsze formalności. Co myślisz o rozwoju krajowego rynku kredytowego?

Jak się skutecznie chronić przed nadmiernym zadłużeniem?

Problem nadmiernego zadłużenia występuje w Polsce powszechnie, a często prowadzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale tylko przy losowych kryzysach ekonomicznych. Z upadłości konsumenckiej nie skorzysta kredytobiorca, który zaniedbał świadomie kwestie zarządzania finansami budżetu domowego. W jaki sposób skutecznie ochraniać gospodarstwo domowe przed nadmiernym zadłużeniem i jakie zasady przy kredytowaniu potrzeb przyjąć, aby nie narazić się na kłopoty windykacyjne?

Analiza ekonomiczna i prawna to podstawa

Najważniejsza na rynku kredytowym jest świadomość ekonomiczna, a także prawna. Ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, kodeks cywilny, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego to podstawowe narzędzia do prawnej analizy funkcjonowania pożyczkodawców w kraju. Nadmierne zadłużenie wynika ze złego zarządzania kredytami, kiedy koszty stopniowo przekraczają dochody do dyspozycji domowników. W takim przypadku warto wykorzystywać jednorazowo tylko jeden kredyt gotówkowy, a z innych form zadłużenia po prostu zrezygnować. To dobra praktyka, ponieważ zwiększasz naturalnie zdolność kredytową niezbędną w negocjacjach lepszych warunków finansowania potrzeb. Nie przekraczaj nigdy terminów spłaty kredytów gotówkowych, ponieważ narazisz się na kosztowne odsetki karne, a nawet na ryzyko rozwiązania umowy kredytowej. Bank komercyjny rezygnuje szybko ze współpracy z klientem, jeżeli wykryje niepotwierdzone zaburzenia płynności. Teraz ryzyko nadmiernego zadłużenia jest nieco zminimalizowane. Doszło bowiem do zmiany przepisów związanych z funkcjonowaniem branży kredytów krótkoterminowych. Skończył się problem zawyżania kosztów pozaodsetkowych (każdy rodzaj). Kredytobiorca nie martwi się już, że zapłaci więcej niż wynosi sama kwota pożyczki. Jeszcze kilka lat temu dochodziło do absurdalnych sytuacji, że przy kredycie na 2000 złotych kredytobiorca spłacał 10 000 złotych, a często więcej. Dzięki optymalizacji prawnej koszty nigdy nie przekroczą kwoty kredytu gotówkowego. To jedna z najlepszych wiadomości dla nieco słabszych budżetów domowych. Unikaj rolowania kredytów. Chodzi o to, abyś nie pozyskiwał kredytów na spłatę innych zobowiązań, ponieważ przez to rozwijasz tzw. spiralę zadłużenia, która w większości przypadków kończy się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Uważaj na wartość zabezpieczeń

Przed zaciągnięciem kredytu długoterminowego przeanalizuj wartość zabezpieczeń, głównie nieruchomości. Wraz ze spłatą zobowiązania dochodzi czasami do pogorszenia wartości zabezpieczenia, a to prowadzi do potrzeby uzupełnienia umowy o różnicę. Przewiduj podobne problemy, ponieważ brak alternatywnego zabezpieczenia prowadzi do dużych problemów. Zastanów się też nad przechodzeniem do bardziej opłacalnych umów kredytowych z czasem. Chodzi o to, abyś cały czas monitorował rynek kredytowy w poszukiwaniu najlepszych ofert. Firma pożyczkowa umożliwia, np. spłatę kredytu gotówkowego w banku na bardziej atrakcyjnych warunkach, przy minimum formalności.

Przypomnienie o najważniejszych zasadach unikania nadmiernego zadłużenia

Kontrola zadłużenia to najważniejszy czynnik bezpieczeństwa przy funkcjonowaniu gospodarstwa domowego. Świadomość ekonomiczna i prawna, budowanie oszczędności, analiza warunków umowy, monitorowanie wartości zabezpieczeń w czasie spłaty zobowiązania, stały kontakt z wierzycielami, korzystanie tylko z jednego kredytu w konkretnym momencie to najważniejsze zasady do wykorzystania w kształtowaniu budżetu domowego przy zadłużeniu. Czy stosujesz powyższe zasady w praktyce?

Dobrobyt i dostęp do kredytu

Problem wykluczenia finansowego, czyli zupełnego braku do pieniędzy dotyczy wielu społeczeństw. Niektóre gospodarki walczą z biedą nie tylko przez programy socjalne, ale przez minikredytowanie potrzeb inwestycyjnych i konsumpcyjnych. W najbiedniejszych regionach wystarczy jedynie drobny kapitał, aby rozpocząć proste przedsięwzięcia handlowe. Wykluczenie finansowe ogranicza dobrobyt i zadowolenie społeczne, co przekłada się naturalnie na makroekonomiczne wskaźniki rozwoju. Dlaczego zatem dostęp do kredytu to taka ważna kategoria?

Kredyt gotówkowy może realnie zastąpić programy socjalne pod warunkiem ograniczenia oprocentowania nominalnego i kosztów pozaodsetkowych. Wymóg spłaty pożyczki gotówkowej wymusza na pożyczkobiorcy przedsiębiorcze działanie, tworzenie nowych pomysłów biznesowych, ocenę możliwości budżetu gospodarstwa domowego. Przy zwykłych programach socjalnych pojawia się natomiast problem uzależnienia od „łatwych” pieniędzy. Tam, gdzie nie ma prywatnej własności – środki publiczne, zanika motywacja, a co za tym idzie przedsiębiorczość. Potwierdza to historia i wiele badań naukowych. Mikropożyczka to jedna z najpopularniejszych form wychodzenia z biedy, jednak niedostępna w Polsce. W kraju możesz wykorzystać jedynie potencjał chwilówek, czy z sektora pożyczek społecznościowych. Prosty i tani dostęp do kredytu uzależnia w dużym stopniu polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski. To NBP steruje stopami procentowymi i kieruje konsumentów w kierunku wydawania lub oszczędzania. Przy niskich stopach procentowych kredyt gotówkowy jest bardziej atrakcyjny, a przy wysokich stopach procentowych wręcz przeciwnie. Zagraża budżetowi gospodarstwa domowego. Kredyt gotówkowy to nie tylko produkt skierowany na podstawowe potrzeby konsumpcyjne, ale także na potrzeby niematerialne, tzw. społeczne. Brak pieniędzy to automatyczne wykluczenie z życia towarzyskiego.

Mikropożyczka regulowana przez odpowiednio wykwalifikowane instytucje to bardzo ciekawa alternatywa dla zwyczajowych programów socjalnych. W Polsce nie ma mikropożyczek w ich oryginalnej formie. To duży błąd, ponieważ strefy biedy i wykluczenie finansowe to fakt, pomimo teoretycznie wysokich wskaźników makroekonomicznych. Kliknij w 17Bankow porównywarka banków i znajdź najlepszą ofertę w tym rankingu.

Pożyczki pozabankowe dla firm

Pożyczki dla firm coraz częściej pojawiają się w branży finansowej. Dzięki nim posiadacze działalności gospodarczych mogą zyskać potrzebne fundusze bez zaciągania kredytu. Zazwyczaj jednak nie do końca wiadomo czym różnią się te pożyczki od standardowych kredytów na raty. Jak sie okazuje różnic i aspektów jest wiele i warto zwrócić na nie uwagę. Zapraszam tutaj aby wybrać najlepsze chwilówki, i cieszyć się pierwszą darmową pożyczką.

Firmy również potrzebują wsparcia

Brew pozorom firmy również korzystają z usług instytucji pozabankowych. Nie ma w tym niczego dziwnego, każda firma z pewnością liczy się z nadprogramowymi wydatkami, a takie pożyczki to sposób na to aby im zaradzić. Czasami potrzebna kwota jest stosunkowo niewielka i wystarczy nawet chwilówka w wysokości 5 tysięcy. Już taka kwota może być pomocna dla posiadacza niewielkiego przedsiębiorstwa. Coraz więcej instytucji pozabankowych przygotowuje bardzo korzystne oferty pożyczek dla firm, aby się o nie ubiegać wystarczy wykazać kilkumiesięczna historię prowadzenie biznesu. Niektóre z nich oferują swoim klientom nawet pożyczki online. Suma pożyczki dla firmy może być znacznie większa niż chwilówka i z pewnością może odpowiadać osobom które planują większą inwestycję.

Pożyczki dostępne od pierwszego dnia działalności

Każda działalność gospodarcza związana jest z bardzo dużymi wydatkami, a zwłaszcza na początku. Jednak ta kwestia nie powinna odstraszać ponieważ trudne początki możemy przetrwać korzystając z pojawiających się coraz częściej na polskim rynku pożyczek dla firm. Będziemy mogli spłacać je w ratach wraz z pojawiającymi się pierwszymi zyskami. Decydując się na rodzaj i wysokość pożyczki powinniśmy sugerować się przede wszystkim potrzebami firmy. Jeżeli oszacujemy jakie kwoty sa nam potrzebne wówczas łatwiej będzie nam rozpocząć poszukiwania odpowiedniego pożyczkodawcy.

Jak zadbać o zdolność kredytowa swojej firmy

Prowadząc własną firmę bardzo ważne jest planowanie, tylko w taki sposób będziemy mogli przewidzieć pewne rzeczy a przy tym nie damy się zaskoczyć. Myślenie przyszłościowe to świetny krok dzięki któremu prowadzenie firmy stanie się łatwiejsze. Umiejętność dbania o własne finanse uchroni nas przed upadłością konsumencka a w ślad za tym również przykrą konsekwencja jaka może być nawet bankructwo firmy. Aby zabezpieczyć się przed takimi nieprzyjemnymi sytuacjami warto zadbać o swoja zdolność kredytową, która nie jest dla nas bez znaczenia w momencie kiedy myślimy o rozbudowaniu firmy, a także zaciągnięciu kredytu. Jeżeli zdolność kredytowa będzie korzystna nie zamkniemy sobie furtki do zaciągania kolejnych pożyczek czy tez kredytów w momencie kiedy zajdzie taka potrzeba.

Czym charakteryzują się oferty dla firm

Pożyczki pozabankowe kierowane dla firm charakteryzują się kilkoma istotnymi cechami. Należy uważać aby nie pożyczyć zbyt wiele, ponieważ możemy mieć problem ze spłata pożyczki, a jak wiadomo im większa pożyczka tym większe koszty i oprocentowanie. Należy pamiętać również o tym, że w parze z wyższą pożyczką Ida również zdecydowanie większe wymagania względem klienta i nie każdy jest w stanie im sprostać. Dane potrzebne nam do zaciągnięcia pożyczki dla firmy sa ściśle związane z prowadzeniem firmy. Często musimy wykazać kilku miesięczna historię obrotów i oczywiście najważniejsza kwestia to taka, ze wnioskodawca nie może figurować w rejestrze dłużników. Warunki często zmieniają się w zależności od wymogów pożyczkodawcy. Jednak zawsze warto być przygotowanym na spełnienie wszystkich możliwych wówczas żaden bank niczym nas nie zaskoczy. Inne potrzebne dane do złożenia wniosku o pożyczkę to oczywiście NIP, aktywne konto bankowe oraz podstawowe dane z dowodu.

Wybieramy korzystny kredyt.

Oferty kredytu na 10 000 złotych spranego przez dwanaście miesięcy.

Przyjrzyjmy się najpierw ofercie Millennium Banku. Pożyczka gotówkowa jaką oferuje nam bank oprocentowana jest na 7,99%. Bank nalicza do tego prowizję w wysokości 11,99%. Jest ona dosyć wysoka. Bank nie pobiera opłaty za przygotowanie decyzji kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 34,29%. Na podstawie tychże danych bank wyliczy nam ratę miesięczną w wysokości 974,13 złotych. Całkowita kwota jaką spłacimy będzie wynosiła 11689,58 złotych. Odsetki jakie spłacimy od kredytu będą równe 490,58 złotych, zaś koszta dodatkowe w sumie wyniosą 1199 złotych. Bank nie pobiera opłat za miesięczne prowadzenie rachunku. Maksymalna kwota jaka jednorazowo można pożyczyć wynosi 150 tysięcy złotych i można ją rozłożyć na okres 84 miesięcy. Nieco inaczej wygląda oferta pożyczki w T-Mobile Usługi Bankowe. Tutaj bank oferuje nam oprocentowanie w wysokości 8% i prowizję w wysokości 10%. Opłata przygotowawcza nie jest naliczana jak również bank nie nalicza opłat za prowadzenie miesięcznego rachunku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest równa 29,74%. Na podstawie tych danych bank wyliczy nam ratę miesięczna w wysokości 956,87 złotych. Całkowita kwota jaką przyjdzie nam spłacić wyniesie 11482,47 złotych, z czego odsetki wyniosą 482,47 złotych, a koszta dodatkowe będą równe 1000 złotych. Maksymalna kwota kredytu jaką możemy pożyczyć wyniesie 200 tysięcy złotych i można ją rozłożyć na 120 miesięcy. Do tej pory z oferty skorzystało 1883 osoby.

mBank ma również bardzo ciekawą ofertę kredytu. Bank oferuje oprocentowanie kredytu w wysokości 8,5% i prowizję w wysokości 5%. Za przygotowanie decyzji kredytowej bank nie pobiera żadnych opłat i za darmo prowadzi rachunek miesięczny. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest równa 19,32%. Na tej podstawie bank naliczy nam opłatę miesięczną w wysokości 915,81 złotych. Kota całkowita do spłacenia będzie wynosiła 10989,69 złotych. z koty tej odsetki będą wynosiły 489,69 złotych, a koszta dodatkowe będą równe 500 złotych. Maksymalna kwota jaką można pożyczyć w mBanku wynosi 200 tysięcy złotych i można ją rozłożyć na okres 48 miesięcy. W Getin Banku mamy ofertę kredytu gotówkowego dla Ciebie. Przy kredycie na 10 000 złotych spłacanym przez rok bank oferuje nam oprocentowanie w wysokości 8,95% i prowizję w wysokości 8,49%. Bank nie pobiera żadnej opłaty przygotowawczej za sporządzenie decyzji kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest równa 27,57%. Na podstawie tych wartości bank wyliczy nam ratę miesięczną w wysokości 948,51 złotych. Całkowity koszt kredytu jaki przyjdzie nam spłacić wyniesie 11382,11 złotych z czego odsetki wyniosą 533,11 złotych, zaś koszta dodatkowe są równe 849 złotych. Tutaj również bank jest w stanie nam pożyczyć kwotę w wysokości dwustu tysięcy złotych, które można rozłożyć na okres 96 miesięcy. Pod tym względem oferta jest bardzo dobra.

============================================================================================