============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Jak ustala się wiarygodność pożyczkobiorcy?

Ustalanie wiarygodności kredytobiorcy jest obowiązkowa, np. z perspektywy banku detalicznego. W jaki sposób wygląda cała procedura analizy kredytobiorcy i w jaki sposób dobrze się do niej przygotować? W artykule poznasz najważniejsze czynniki wpływające na wiarygodność pożyczkobiorcy, a jednocześnie ocenisz znacznie lepiej perspektywy zaciągnięcia dogodnego zobowiązania krótko lub długoterminowego.

Wiarygodność na podstawie oznaczenia w popularnych rejestrach

Wiarygodność pożyczkobiorcy to najważniejszy element dla każdego pożyczkodawcy. Standardowo banki detaliczne oddają do dyspozycji klientów wnioski kredytowe, w których należy wypełnić obowiązkowe pola przeznaczone do późniejszej analizy. Po nawiązaniu wstępnej relacji z pożyczkodawcą zostaniesz sprawdzony krok po kroku w różnorodnych rejestrach. Najpopularniejsze rejestry związane z podpisywaniem umowy kredytowej to Biuro Informacji Kredytowej, a także Biuro Informacji Gospodarczej. BIK monitoruje dane o dotychczasowych spłatach kredytów, natomiast BIK analizuje nawet zobowiązania pozabankowe, czyli niespłacone mandaty, alimenty, czynsz i wiele innych opłat. Zbadanie wielu rejestrów gwarantuje po prostu nawiązanie uczciwej współpracy między podmiotami. Rejestrowanie wiarygodności podczas spłat rat kredytu gotówkowego jest bardzo istotne dla zabezpieczenia i kontrolowania praktycznie całego rynku. Dochodzi do tego znacznie większa dyscyplina pojawiająca się wśród kredytobiorców. Banki detaliczne mocno podchodzą do analizy potrzeb kredytobiorcy. Jeżeli bierzesz więcej pieniędzy niż potrzebujesz faktycznie po analizie struktury dotychczasowych wydatków gospodarstwa domowego, wtedy możesz spodziewać się wyższych kosztów podpisania umowy. Im więcej zabezpieczeń posiadasz, nawet przy stosunkowo słabej zdolności kredytowej, tym lepiej z perspektywy podpisania umowy kredytowej. Zabezpieczenia stosuje się najczęściej u klientów, gdzie w ogóle nie występuje historia kredytowa. Duża wartość zaciąganych kredytów również w pewien sposób pogarsza ogólną zdolność kredytową. Trudniej wtedy pobrać kolejne pożyczki, nawet mniejsze w krótkoterminowym wydaniu.

Ocena kredytobiorcy jest obowiązkowa w praktycznie każdym przypadku

Praktycznie nie występuje sytuacja, gdzie kredytów gotówkowych udziela się bez monitorowania popularnych rejestrów. Niektóre reklamy mówią o pożyczkach bez BIK, ale tak naprawdę ocena ryzyka występuje każdorazowo. Nawet parabanki monitorują różnorodne rejestry, chociaż ze względu na inny charakter działania podejmują większe ryzyko podczas obsługi odrzuconych przez bank detaliczny pożyczkobiorców. Terminowość spłaty dotychczasowych zobowiązań to krytyczny czynnik dla banków detalicznych oraz parabanków. Nie chodzi nawet o skalę dochodów miesięcznych. Terminowość spłat rat jest nawet ważniejsza od dochodów i od rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz codzienne obowiązki zawodowe. Unikaj jednak podpisywania zbyt wielu umów kredytowych w krótkim czasie. To się niestety zdarza podczas zakupów świątecznych i w innych nietypowych sytuacjach. To zdecydowanie pogarsza twoją wiarygodność w oczach pożyczkodawców.

Nie ma kredytu bez oceny wiarygodności

Banki detaliczne, a także większość parabanków posługuje się precyzyjnymi metodami oceny wiarygodności kredytobiorcy. Pojawienie się rejestrów analizujących ruchy pożyczkobiorców zapewnia znacznie większą dyscyplinę w całej branży. Dobra umowa kredytowa zależy zatem od twojej wiarygodności, którą potwierdzają twoje dotychczasowe działania względem spłaty różnorodnych grup zobowiązań.

Gwarancja lokaty bankowej.

Lokata bankowa, a jej gwarancja.

Lokaty bankowe są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zadaniem funduszu jest ochrona każdego klienta przed niewypłacalnością banków, w których mają założone lokaty lub prowadzą konta indywidualne i mają na nich pieniądze. Takie posunięcie sprawia, że każdy klient banku czuje się bardziej bezpieczny. Siedziba BFG znajduje się w warszawie i została powołana na mocy ustawy w 1994 roku. Ustawa określa wszystkie mechanizmy związane z gwarancjami lokaty. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma osobowość prawną i ma za zadanie sprawić, aby w bankowości było bardziej bezpiecznie. Dzięki funduszom klienci banków mają pewność, że ich pieniądze w przypadku upadłości ich banku nie znikną im bezpowrotnie.

Jakie są główne cele Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jednym z głównych celów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest monitorowanie wszystkich osób należących do systemu. BFG ma również za zadanie prognozować całą branżę bankową łącznie z bankami należącymi do branży bankowej. Fundusz ma również za zadanie wspierać banki, które mają trudna sytuację, a także pomóc im w połączeniu się z bankami o lepszej sytuacji finansowej. BFG ma również za zadanie wypłacić środki finansowe jakie mamy na depozycie lub na koncie bankowym.

Na jakiej zasadzie działa gwarancja środków zgromadzonych na lokacie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją ochroną depozyty należące do osób fizycznych, a także do firm i jednostek samorządu terytorialnego. Gwarancją funduszu nie są objęte środki finansowe, które należą do podmiotów, które nie sporządzają rachunku strat i zysków. Fundusz każdy rodzaj wypłat zawsze wypłaca w polskiej walucie, bez względu na to w jakiej walucie założona była lokata. Mając lokatę w obcej walucie przelicza się ją na polską na podstawie średniego kursu NBP. Gwarancja wypłaty depozytów w postaci lokat i pieniędzy znajdujących się na rachunkach bankowych gwarantowana jest do kwoty pięćdziesięciu tysięcy euro. Gwarancja tej wielkości naliczana jest dla jednego klienta danego banku. W przypadku, kiedy depozyt należy do dwóch osób, suma gwarancji dla każdej osoby liczona jest oddzielnie. W sytuacji, kiedy bank ogłosi upadłość, środki gwarancyjne wypłacane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przez okres lat pięciu. Po tym jak upadnie bank pieniądze wypłaca albo zarządca banku, albo syndyk.

Co obejmuje gwarancja BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje depozyty, które zarejestrowane są na terenie kraju. Pieniądze zgromadzone miedzy innymi w SOKACH nie są objęte ochroną BFG. W świetle prawa spółdzielcza kasa oszczędnościowo- rozliczeniowa nie jest bankiem. Od momentu, kiedy utworzony został fundusz wypłacono gwarancje aż 814 milionów złotych, co wpływa na wzrost zaufania wśród osób składających depozyty w bankach. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest jedną z lepszych jednostek finansowych jakie zostały kiedykolwiek utworzone w świecie bankowości.

============================================================================================