============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Gwarancja lokaty bankowej.

Lokata bankowa, a jej gwarancja.

Lokaty bankowe są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zadaniem funduszu jest ochrona każdego klienta przed niewypłacalnością banków, w których mają założone lokaty lub prowadzą konta indywidualne i mają na nich pieniądze. Takie posunięcie sprawia, że każdy klient banku czuje się bardziej bezpieczny. Siedziba BFG znajduje się w warszawie i została powołana na mocy ustawy w 1994 roku. Ustawa określa wszystkie mechanizmy związane z gwarancjami lokaty. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma osobowość prawną i ma za zadanie sprawić, aby w bankowości było bardziej bezpiecznie. Dzięki funduszom klienci banków mają pewność, że ich pieniądze w przypadku upadłości ich banku nie znikną im bezpowrotnie.

Jakie są główne cele Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jednym z głównych celów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest monitorowanie wszystkich osób należących do systemu. BFG ma również za zadanie prognozować całą branżę bankową łącznie z bankami należącymi do branży bankowej. Fundusz ma również za zadanie wspierać banki, które mają trudna sytuację, a także pomóc im w połączeniu się z bankami o lepszej sytuacji finansowej. BFG ma również za zadanie wypłacić środki finansowe jakie mamy na depozycie lub na koncie bankowym.

Na jakiej zasadzie działa gwarancja środków zgromadzonych na lokacie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją ochroną depozyty należące do osób fizycznych, a także do firm i jednostek samorządu terytorialnego. Gwarancją funduszu nie są objęte środki finansowe, które należą do podmiotów, które nie sporządzają rachunku strat i zysków. Fundusz każdy rodzaj wypłat zawsze wypłaca w polskiej walucie, bez względu na to w jakiej walucie założona była lokata. Mając lokatę w obcej walucie przelicza się ją na polską na podstawie średniego kursu NBP. Gwarancja wypłaty depozytów w postaci lokat i pieniędzy znajdujących się na rachunkach bankowych gwarantowana jest do kwoty pięćdziesięciu tysięcy euro. Gwarancja tej wielkości naliczana jest dla jednego klienta danego banku. W przypadku, kiedy depozyt należy do dwóch osób, suma gwarancji dla każdej osoby liczona jest oddzielnie. W sytuacji, kiedy bank ogłosi upadłość, środki gwarancyjne wypłacane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przez okres lat pięciu. Po tym jak upadnie bank pieniądze wypłaca albo zarządca banku, albo syndyk.

Co obejmuje gwarancja BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje depozyty, które zarejestrowane są na terenie kraju. Pieniądze zgromadzone miedzy innymi w SOKACH nie są objęte ochroną BFG. W świetle prawa spółdzielcza kasa oszczędnościowo- rozliczeniowa nie jest bankiem. Od momentu, kiedy utworzony został fundusz wypłacono gwarancje aż 814 milionów złotych, co wpływa na wzrost zaufania wśród osób składających depozyty w bankach. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest jedną z lepszych jednostek finansowych jakie zostały kiedykolwiek utworzone w świecie bankowości.

============================================================================================