============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Dobrobyt i dostęp do kredytu

Problem wykluczenia finansowego, czyli zupełnego braku do pieniędzy dotyczy wielu społeczeństw. Niektóre gospodarki walczą z biedą nie tylko przez programy socjalne, ale przez minikredytowanie potrzeb inwestycyjnych i konsumpcyjnych. W najbiedniejszych regionach wystarczy jedynie drobny kapitał, aby rozpocząć proste przedsięwzięcia handlowe. Wykluczenie finansowe ogranicza dobrobyt i zadowolenie społeczne, co przekłada się naturalnie na makroekonomiczne wskaźniki rozwoju. Dlaczego zatem dostęp do kredytu to taka ważna kategoria?

Kredyt gotówkowy może realnie zastąpić programy socjalne pod warunkiem ograniczenia oprocentowania nominalnego i kosztów pozaodsetkowych. Wymóg spłaty pożyczki gotówkowej wymusza na pożyczkobiorcy przedsiębiorcze działanie, tworzenie nowych pomysłów biznesowych, ocenę możliwości budżetu gospodarstwa domowego. Przy zwykłych programach socjalnych pojawia się natomiast problem uzależnienia od „łatwych” pieniędzy. Tam, gdzie nie ma prywatnej własności – środki publiczne, zanika motywacja, a co za tym idzie przedsiębiorczość. Potwierdza to historia i wiele badań naukowych. Mikropożyczka to jedna z najpopularniejszych form wychodzenia z biedy, jednak niedostępna w Polsce. W kraju możesz wykorzystać jedynie potencjał chwilówek, czy z sektora pożyczek społecznościowych. Prosty i tani dostęp do kredytu uzależnia w dużym stopniu polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski. To NBP steruje stopami procentowymi i kieruje konsumentów w kierunku wydawania lub oszczędzania. Przy niskich stopach procentowych kredyt gotówkowy jest bardziej atrakcyjny, a przy wysokich stopach procentowych wręcz przeciwnie. Zagraża budżetowi gospodarstwa domowego. Kredyt gotówkowy to nie tylko produkt skierowany na podstawowe potrzeby konsumpcyjne, ale także na potrzeby niematerialne, tzw. społeczne. Brak pieniędzy to automatyczne wykluczenie z życia towarzyskiego.

Mikropożyczka regulowana przez odpowiednio wykwalifikowane instytucje to bardzo ciekawa alternatywa dla zwyczajowych programów socjalnych. W Polsce nie ma mikropożyczek w ich oryginalnej formie. To duży błąd, ponieważ strefy biedy i wykluczenie finansowe to fakt, pomimo teoretycznie wysokich wskaźników makroekonomicznych. Kliknij w 17Bankow porównywarka banków i znajdź najlepszą ofertę w tym rankingu.

============================================================================================