============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Charakterystyka klientów rynku kredytowego

Firmy pożyczkowe zmieniły nieco profil funkcjonowania. W branży nie ma już mowy o zawyżaniu kosztów pozaodsetkowych. Dzięki temu zaufanie do firm z sektora pozabankowego zdecydowanie wzrosło wśród różnych grup klientów. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku kredytowym pod względem zainteresowania grup docelowych?

Kto interesuje się pożyczkami gotówkowymi?

W celu otrzymania pożyczki gotówkowej pożyczkobiorca musi przedstawić zaświadczenie o zarobkach (dochodach). Tylko stabilne dochody pochodzące z umowy o pracę, z umowy zlecenia, umowy o dzieło, z emerytury, renty, czy innych świadczeń upoważniają do zaciągnięcia kredytu gotówkowego. W przypadku ograniczonej płynności wniosek kredytowy nie jest akceptowany. Aktualnie rynek kredytowy można podzielić na strefę legalną, z której korzystają klienci z potwierdzonymi dochodami, a także na szarą strefę, gdzie dominuje brak jakichkolwiek zasad w zakresie ustalania kosztów dodatkowych. Zainteresowanie odnośnie pożyczek gotówkowych zgłaszają również osoby młodsze, głównie po skończeniu 21 lat. Chwilówka internetowa to doskonały sposób na szybkie uratowanie budżetu domowego w przypadku opóźnienia przelewów od pracodawców.

O co warto zadbać w przypadku zainteresowania pożyczką gotówkową?

Do uzyskania kredytu gotówkowego potrzebujesz teraz dobrej zdolności kredytowej, czyli krótko mówiąc stabilnego dochodu. W przypadku ograniczonych dochodów firma pożyczkowa zaproponuje z dużym prawdopodobieństwem zabezpieczenie umowy. W bankach detalicznych przygotuj się natomiast na podpisanie weksla in blanco. Do zaciągania kredytów gotówkowych zachęcają zdecydowanie bardzo niskie stopy procentowe i stosunkowo luźna polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego. Firmy pożyczkowe zaczynają stopniowo obsługiwać coraz zamożniejsze grupy klientów, a chwilówka internetowa stałe się doskonałą alternatywą dla długoterminowego oszczędzania. Oczywiście pod warunkiem, że zachowujesz stabilność dochodów i nie zalegasz z żadnymi opłatami i nie widać cię w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej. Pożyczka gotówkowa jest standardowo dostępna od 21 roku życia. Im mniejsze kwoty kredytu gotówkowego, tym mniejsze formalności. Co myślisz o rozwoju krajowego rynku kredytowego?

============================================================================================