Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kowalski/domains/lokata-z-premia.com.pl/public_html/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Lokata z Premią
============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Oprocentowanie lokat bankowych.

Oprocentowanie stałe.

Każda lokata jest oprocentowana. Takie oprocentowanie jest dla nas niczym innym jak zarobkiem. Jednoznacznie nie da się wyjaśnić czym jest oprocentowanie lokaty. Tak naprawdę jest to dosyć złożone pojęcie. Oprocentowanie lokat ściśle wiąże się z wysokością stóp procentowych banku centralnego. Wysokość takich stóp ustalane jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Najważniejszym czynnikiem wyboru lokaty jest forma jej oprocentowania. Mamy dwie możliwości do wyboru. Możemy wybrać lokatę o stałym oprocentowaniu lub lokatę ze zmienną stopą procentową. Oprocentowanie stale można polecić każdemu, ale już w przypadku depozytów ze zmiennym oprocentowaniem jest on bardziej dla osób, które nieco lepiej orientują się na rynku finansowym. Oprocentowanie stałe mówi nam, że oprocentowanie naszego depozytu nie ulegnie zmianie w okresie na jaki zawarto z bankiem umowę. Co do grosza możemy wyliczyć jeszcze zanim skorzystamy z oferty lokaty bankowej ile odsetek uda nam się od niej zarobić. Uważa się, że lokaty ze stałym oprocentowaniem są jednym z nielicznych instrumentów finansowych, które pozwalają klientom na uzyskanie zysku, który jest pewny i pozbawiony jakiegokolwiek ryzyka. Jeżeli można przewidzieć, ze stopy procentowe NBP w niedalekiej przyszłości spadną to wybranie lokaty ze stałym oprocentowaniem będzie dla nas bardziej korzystnym wyborem niż wybranie lokaty z oprocentowaniem zmiennym. Jeżeli lokata o stałym oprocentowaniu jest również lokatą odnawialną, to w dniu, kiedy będzie odnowiona bank może zmienić jej oprocentowanie, jakie będzie obowiązywało w kolejnym okresie.

Oprocentowanie zmienne.

W przypadku oprocentowania zmiennego, bank przez cały czas trwania umowy może zmienić oprocentowanie naszego depozytu. Dotyczy to nie tylko lokat ze zmiennym oprocentowaniem, ale również kont oszczędnościowych. Wybranie zmiennego oprocentowania lokaty będzie dla nas korzystne, jeżeli przewidujemy, że w najbliższej przyszłości dojdzie do podwyższenia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Bank może zmienić oprocentowanie depozytu z wielu różnych powodów. Zalicza się do nich przede wszystkim zmiany stóp procentowych NBP, oraz zmiany stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym. Bank może zmienić oprocentowanie depozytu również kiedy będzie miała miejsce zmiana poziomu rentowności bonów skarbowych, czy też zmieni się poziom kształtowania się rezerw obowiązkowych. W przypadku, kiedy zmieni się wysokość składki jaką płaci bank na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, również może on wówczas zmienić wysokość oprocentowania. Jest wiele powodów, przez które bank może zmienić wysokość oprocentowania lokaty. Najbardziej na oprocentowanie depozytów wpływa jednak wysokość stóp procentowych banku centralnego i stawka pożyczek na rynkach międzybankowych. Wybór rodzaju oprocentowania na lokacie zależy już od samego klienta, czy woli wiedzieć z góry ile zarobi na takiej lokacie, czy też woli zaryzykować, wybierając zmienne oprocentowanie i być może zarobić więcej pieniędzy. Osoby, które nie mają zbyt dużego pojęcia odnośnie rynku finansowego nie powinny podejmować ryzyka wybierając oprocentowanie zmienne. Dla nich lepszym rozwiązaniem będzie wybranie oprocentowania stałego. Przez cały okres trwania lokaty, oprocentowanie się nie zmieni, a co ważne będzie można z góry przewidzieć jakie z tej lokaty uda się wygenerować zyski netto. Warto zakładać lokaty bankowe, ale trzeba to robić z głową i zawsze każdą podejmowaną decyzję dokładnie przemyśleć. Na lokacie można zarobić, ale trzeba znaleźć odpowiednią ofertę.

Pożyczka gotówkowa a kredyt bankowy

Kredyt bankowy, jak sama nazwa wskazuje, jest to kredyt udzielany przez bank, istnieje także inna forma pożyczania pieniędzy - pożyczka gotówkowa. Czym różni się ona od kredytu bankowego?

Pożyczka gotówkowa a kredyty gotówkowe
Pierwszą istotną różnicą jest fakt, że pożyczki gotówkowej udziela instytucja, lub osoba fizyczna inna niż bank. Kredyty gotówkowe reguluje ustawa o Prawie bankowym, natomiast wszelkie inne pożyczki gotówkowe regulowane są przez kodeks cywilny.

Jakie są plusy pożyczek gotówkowych pozabankowych? Na pewno mniejsza ilość formalności, jakie należy dopełnić aby ją uzyskać, oraz niemalże natychmiastowa decyzja o jej przyznaniu, oraz niemalże natychmiastowy dostęp do pożyczonych środków. Często takie pożyczki przyznaje się osobom z obniżoną zdolnością kredytową, zazwyczaj wystarczy tylko jeden dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty. Wiadomo jednak, że nie wszystko złoto co się świeci, jest kilka minusów, przez które należy dobrze zastanowić się przed uzyskaniem tak łatwego i szybkiego zastrzyku gotówki. Na niekorzyść pożyczkobiorcy wpływa na pewno wysokość oprocentowania, jest ono często nawet kilkakrotnie razy wyższe niż w przypadku kredytów udzielanych przez instytucję bankową. Tak wysokie oprocentowanie wynika z faktu, iż instytucja pozabankowa nie sprawdza wnikliwie sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, przez co znacznie rośnie ryzyko jego niewypłacalności. Wysokie oprocentowanie jest więc formą zabezpieczenia kredytu.

Kolejną kwestią jest zazwyczaj niewielka ilość rat na jakie rozkładana jest pożyczka, zazwyczaj jest to dosłownie kilka rat, co wynika również z tego, że pożyczki gotówkowe pozabankowe udzielane są w stosunkowo niewielkich sumach, zazwyczaj kilkaset złotych do maksymalnie kilku tysięcy złotych. Zazwyczaj banki nie udzielają kredytów gotówkowych w tak niskich sumach, ponieważ koszty pracy ludzi zajmujących się opracowaniem wniosku kredytowego często przewyższałaby zarobek banku przy tak niewielkiej sumie pieniędzy. Podsumowując - jeśli potrzebujemy szybkiego i łatwego zastrzyku pieniędzy pożyczka pozabankowa jest teoretycznie dobrym rozwiązaniem, ale tylko teoretycznie, ponieważ później musimy oddać kwotę nawet kilkakrotnie przewyższającą sumę pożyczonych pieniędzy. Szybkie pożyczki pozabankowe nazywane często są chwilówkami, ponieważ oprócz tego, że dopełnienie formalności w ich przypadku trwa dosłownie chwilę, to czas na spłatę również jest bardzo krótki. Banki coraz częściej wprowadzają do oferty niewielkie kredyty krótkoterminowe, jednak wciąż są one bardziej sformalizowane niż te pozabankowe.

============================================================================================