============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Biznesplan najistotniejszym elementem w staraniach o kredyt inwestycyjny

Wybór kredytu inwestycyjnego związane jest z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, które należy niezwłocznie dostarczyć do banku. Lista potrzebnych zaświadczeń może się nieznacznie różnić w zależności od wymogów danej placówki. Najczęściej będą to jednak dokumenty rejestrowe, w oparciu o wybraną formę prawną. Może być to zarówno KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jak również zaświadczenie o numerze REGON czy umowa spółki. Kolejnym niezbędnym dokumentem może okazać się biznesplan, który przez większość banków uważany jest za najważniejszy z dokumentów. Zadaniem biznesplanu jest przede wszystkim przekonanie banku do opłacalności inwestycji, a założona przez nas firma czy przedsiębiorstwo bez najmniejszego problemu poradzi sobie ze spłatą zaciągniętego długu. Kredyty gotówkowe wymagają również zbioru dokumentów finansowych zależnych od formy opodatkowania. Może być to zarówno PIT-36, zeznanie o wysokości przychodów oraz rachunek zysków i strat. Mogą również przydać się wszelkiego rodzaju dodatkowe dokumenty, takie jak wyciąg z rachunków firmowych oraz dokumenty formalno-prawne przedsiębiorstwa. Kredyty gotówkowe otrzymają przede wszystkim ci, którzy przygotują doskonały i treściwy biznesplan. Kredyt może zostać przyznany nie tylko firmom czy przedsiębiorstwom, które są obecne na rynku od dłuższego czasu, ale również tym nowo powstałym. Dla nich właśnie wsparcie banku wydaje się szczególnie istotne. Bardzo istotnym czynnikiem w procesie starań o kredyt inwestycyjny jest jego zabezpieczenie a także udokumentowanie wysokości osiąganych przez firmę przychodów. Kredyt inwestycyjny dla firm jest dostępny praktycznie od pierwszego dnia jej działalności. Wystarczy wtedy przedstawić w banku szacowane przychody, jakie nasze przedsiębiorstwo będzie osiągać.

Ile banków tyle ofert

Kredyty gotówkowe generują koszty i są one niezależne od tego, którego kredytodawcę wybierzemy. Mogą być one różne w zależności od konkretnego banku. Każda z firm obecnych na rynku musi liczyć się z kosztami związanymi z podjęciem kredytu. Większość obecnych na rynku placówek indywidualnie ustala wysokość należnej prowizji. Najczęściej wynosi ona od 0 do 5 procent. Do tej kwoty konieczne jest doliczenie marży banku a także opłatę przygotowawczą oraz prowizję w przypadku gdyby doszło do wcześniejszej spłaty. Zdarzają się sytuacje, w których bank za wszelką cenę chce zatrzymać klienta u siebie. Co za tym idzie, bardzo często podejmują decyzję o rezygnacji z naliczania dodatkowych opłat. Bardzo ważne w tym przypadku wydaje się dokładne przeanalizowanie dostępnych na rynku ofert, zanim podejmiemy decyzje o podpisaniu umowy. Nikt nie zabrania nam również negocjować, a wręcz należy to robić, gdyż dzięki temu możemy uzyskać dużo lepsze warunki kredytowania. Oprocentowanie kredytu jest w znacznym stopniu uzależnione od zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa czy firmy. Są one ustalane na podstawie stawek WIBOR 1M, 3M llub 6M. Jest to uzależnione od wybranego okresu odsetkowego. Kredyty gotówkowe i ich oprocentowanie zostanie dostosowane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Bezsprzecznie największą zaletą kredytów inwestycyjnych jest możliwość zdobycia dodatkowej gotówki, którą możemy przeznaczyć na rozwój działalności. Kredyty inwestycyjne przeznaczone dla mniejszych firm sprawiły, że z tego typu finansowania może dziś z powodzeniem skorzystać praktycznie każdy. Jedną z najbardziej popularnych form kredytu jest dziś kredyt inwestycyjny przeznaczony na zakup nieruchomości.

============================================================================================