============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Kredyt hipoteczny – kto i dlaczego najłatwiej go dostaje?

Choć w ostatnich latach tak dużo mówi się o dyskryminacji i wyrównywaniu szans, kredyt hipoteczny – i wszystko, co jest z nim związane – pozostaje tą sferą, w której nie wszystkich Klientów traktuje się tak samo. I choć na pozór wydaje się to niesprawiedliwe, bank ma prawo udzielać kredytów hipotecznych różnym osobom na różnych zasadach. Zaraz wyjaśnimy dlaczego,

Kto ma największe szanse?

Nie każdy ma takie same szanse na kredyt hipoteczny. Najszybciej dostaną go osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją zawodową i rodzinną drogę życia. Oczywiście nie oznacza to, że inne osoby nie mogą skorzystać z dobrodziejstwa sfinansowania zakupu, bądź budowy domu, lub mieszkania, ale to właśnie ta grupa osób ma największe szanse, by go otrzymać. Dlaczego? Jest co najmniej kilka powodów, dla których tak właśnie jest:

Osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją samodzielną egzystencję, są naturalnym beneficjentem skądinąd długoterminowych zobowiązań finansowych. Nic więc dziwnego, że zaciągnięcie takiego kredytu przez osobę w średnim wieku, będzie o wiele trudniejsze. Poza tym – choć wydaje się to brutalne – osoby młode są najbardziej perspektywiczne zawodowo. Oznacza to, że dzięki swej aktywności, mogą bardzo łatwo awansować, bądź znaleźć inne, bardziej opłacalne zajęcie.

Małżeństwa to kolejna grupa osób, które są nieco korzystniej traktowane przez bank. Dlaczego? Ponieważ małżeństwo zmniejsza ryzyko niewypłacalności gospodarstwa domowego. Jeśli jedna osoba straci pracę, druga może nadal podtrzymać wypłacalność, redukując w ten sposób ryzyko niespłacenia zobowiązania w terminie. Oczywiście zasada ta dotyczy przeważnie młodych, bezdzietnych małżeństw. W przypadku, gdy w gospodarstwie domowym pojawiają się dzieci, konieczny jest wzrost wynagrodzenia, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodu na jedną osobę (nie wliczając w to dochodów socjalnych!).

Nie tylko wiek i stan cywilny

Co ciekawe, to nie jedyne czynniki, które decydują o szansach na udzielenie kredytu hipotecznego. Łatwiej zaciągnąć taki kredyt osobom, które np. nie wykonują zawodów podwyższonego ryzyka. Zaliczamy do nich zawody ginące, ale też zawody, które działają w obrębie upadających przedsiębiorstw. Bank ma prawo (oczywiście w ograniczonym zakresie) sprawdzić kondycję finansową naszego pracodawcy i na tej podstawie podjąć decyzję o przyznaniu kredytu. Nie bez znaczenia będzie też to, czy potencjalny Klient prowadzi swoją działalność gospodarczą. W takiej sytuacji bank będzie również analizował kondycję danej firmy i na tej podstawie podejmie ostateczną decyzję kredytową. Ponadto nie zapominajmy, że istnieją również i takie branże, które cieszą się wyjątkowym zaufaniem banków. Na owe “specjalne traktowanie” mogą liczyć między innymi prawnicy, lekarze, sędziowie i inni specjaliści, pracujący w zawodach zaufania publicznego. Niemniej zawsze należy pamiętać, że bank każdy wniosek rozpatruje indywidualnie, co oznacza, że w niektórych przypadkach ów status społeczny może nie wystarczyć, by otrzymać dobrą i korzystną ofertę kredytową.

Podsumowanie

Każdy bank ma prawo do tego, by dowolnie gospodarować posiadanymi przez siebie środkami. Dotyczy to również udzielania kredytów hipotecznych, które są przyznawane (w ramach określonych przepisów) zgodnie z wytycznymi danego banku. Nic więc dziwnego, że niektóre grupy społeczne mogą otrzymać kredyt hipoteczny na korzystniejszych warunkach. Jeśli do takiej grupy się nie zaliczamy, warto pomyśleć o poprawie swej zdolności kredytowej. Czasem nawet niewielki krok może sprawić, że w oczach banku staniemy się bardziej wiarygodni.

============================================================================================