============================================================================================
Lokata z Premią

Najwyżej oprocentowane lokaty

============================================================================================
Czy zawsze warto zaciągać kredyt gotówkowy bez prowizji?

Pytanie zawarte w tytule poniższego artykułu, jest być może dla wielu osób banalne, podobnie zresztą jak i odpowiedź na nie. Tymczasem – biorąc pod uwagę realia polskiego rynku kredytowego – ma ono pewien sens, wynikający ze specyfiki produktu finansowego, jakim jest kredyt gotówkowy. Czy zatem zawsze warto brać kredyty bez prowizji? Na co tak naprawdę zwracać uwagę? Zobacz na kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info.

Nie, nie warto!!!

Poszukiwanie wyłącznie takich ofert, które pozbawione są naliczonej prowizji, nie ma większego sensu. Dlaczego? Ponieważ tą skądinąd wysoką opłatę, której wartość może przekroczyć nawet tysiąc złotych, bank często wlicza do marży kredytowej. Jest to kolejna opłata – oprócz wspomnianej prowizji – która jest wynagrodzeniem banku za zrealizowane usługi. Żeby sobie dokładniej wyjaśnić na czym mechanizm ten polega, warto uzmysłowić sobie, czym tak naprawdę jest marża a czym prowizja.

Marża to koszt kredytu, którego miesięczna wysokość jest wliczona do kosztu oprocentowania. O ile samo oprocentowanie wynika z przyjętych przez NBP wskaźników (stopy procentowe), o tyle marża jest pod tym względem dość elastyczna, choć oczywiście w określonych granicach. Bank może w pewnym stopniu podwyższyć swoją marżę i – co ciekawe – może to zrobić, rozbijając prowizję na raty.

Prowizja – dla odmiany – to koszt jednostkowy, który ponosi kredytobiorca z tytułu obsługi formalnej kredytu. Prowizja może być w ramach obowiązujących rabatów zniesiona, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by bank ponownie nie wliczył jej do innych kosztów w formie należności ukrytej.

W związku z tym, że nie istnieją żadne regulacje prawne, które miałyby określać powyższy stan rzeczy, bank ma praktycznie wolną rękę w kształtowaniu rozkładu własnych przychodów. Dlatego porównując kredyty gotówkowe, warto porównać ze sobą obydwie wartości, a najlepiej łączny koszt całego zobowiązania w postaci RRSO.

Marża czy prowizja?

Wiele osób, któe komentują sytuację na polskim rynku kredytowym, zachęcają mniej świadomych kredytobiorców do zaciągania zobowiązań z możliwie jak najniższą prowizją, stawiając jednocześnie na wybór możliwie niewielkiej marży. Problem w tym, że taka oferta (raczej) nie istnieje. Powód jest prosty: dlaczego bank – zwłaszcza w czasach kryzysu – miałby rezygnować z istotnej części swego wynagrodzenia? No właśnie….

Znacznie lepszym pomysłem jest negocjonowanie wysokości marży. Oczywiście, jeśli bank zgodzi się na taki krok, to najprawdopodobniej będzie się on wiązał z naliczeniem dodatkowej prowizji. Biorąc jednak pod uwagę charakter obydwu zobowiązań (jednorazowa prowizja i comiesięczna marża), rozwiązanie to mogłoby być dość opłacalne. Naturalnie wszystko to wymaga rozsądnej analizy po stronie kredytobiorcy.

A może by tak hipoteka?

Być może jest to ryzykowna teza, ale pewnym sposobem na uniknięcie wysokiej prowizji za kredyt gotówkowy, mogłoby być… zaciągnięcie zobowiązania hipotecznego. Dla porównania, wysokość prowizji w kredycie hipotecznym oscyluje w okolicy 2 – 3 procent wartości całego kredytu. Z kolei w przypadku kredytu gotówkowego, łączna wartość prowizji może oscylować w granicach nawet kilkunastu procent kwoty całego zobowiązania. Naturalnie sumy obydwu kredytów są zasadniczo różne, ale – jeśli zależy nam na zakupie mieszkania za kredyt gotówkowy – można by zdecydować się (po wcześniejszym przeanalizowaniu kosztów) na zobowiązanie hipoteczne.

Podsumowanie

Reasumując, wybór kredytu z możliwie najniższą prowizją (lub bez niej) nie zawsze jest najlepszą decyzją. Biorąc pod uwagę zmienność rynku kredytowego w Polsce, możnaby się nawet zastanowić na dość “egzotycznymi” pomysłami, chociażby w postaci wspomnianej hipoteki.

============================================================================================